Najważniejsze wydarzenia w roku 2015
1 23-24.10.2015 - Koncerty Chóralne w ramach 35-lecia Chóru „Virgo” Uniwersytetu Wileńskiego - Wilno
2 11.10.2015 - Koncert Chóralny z okazji Dnia Papieskiego - Osiek
3 11.10.2015 - Koncert Chóralny z okazji Dnia Papieskiego - Wyrzysk
4 8.10.2015 - Kocert z okazji 50-lecia par małżeńskich
5 29.08.2015 - Koncert Chóralny Vivat – Musica w ramach III Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej - Żnin
6 3-4.07.2015 - Koncerty Chóralne w ramach 21 Międzynarodowego Konkursu Muzyki Sakralnej - Preveza 2015
7 1.07.2015 - Koncert Muzyki Cerkiewnej, Cerkiew Świętego Sawy – Belgrad Serbia
8 30.05.2015 - Koncerty Dyplomowe studentów AM w Bydgoszczy
9 27.05.2015 - Koncert Chóralny z okazji 25-lecia Samorządu Gminnego - Wyrzysk
10 18.05.2015 - Koncert Chóralny na podsumowanie projektu Nasza Mała Ojczyzna - Wyrzysk
11 30.04.2015 - Koncert Chóralny z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja - Wyrzysk
12 27.04.2015 - Koncert Chóralny w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w Sadkach
13 10.04.2015 - Koncert Chóralny w rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II w Wyrzysku
14 8.03.2015 - Koncert Chóralny w ramach programu Być Kobietą - Wyrzysk
15 26.01.2015 - Koncert Kolęd i Pastorałek w DPS Chlebno
16 11.01.2015 - 23 finał WOŚP w Wyrzysku
17 6.01.2015 - Koncert kolęd i pastorałek w Wyrzysku