5-7.04.2013 - Vratislavia Sacra we Wrocławiu PDF Drukuj Email

 

W dniach 5 - 7 kwietnia 2013r. Wyrzyski Chór Męski oraz Chór Kameralny "Canto" wzięły udział w III Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra”.Protokół Wyników III Wrocławskiego Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „Vratislavia Sacra” 5-7.04.2013
Report on results of 3rd International Wroclaw Choir Festival „Vratislavia Sacra” 5-7.04.2013


Kategoria A1 - Chóry mieszane duże / Category A 1 – Large Mixed Choirs
Dyplomy uczestnictwa/Diplomas of Participation:
Kłodzki Chór Concerto Glacensis (Kłodzko, Polska / Poland)
Chór Mieszany Harmonia (Mikołów, Polska / Poland)
Stowarzyszenie Śpiewacze „Harmonia” (Łódź, Polska / Poland)
Stowarzyszenie Śpiewu Halka w Wyrzysku (Wyrzysk, Polska / Poland)
Chór Kameralny Canto (Wyrzysk, Polska / Poland)
III miejsce
Chór Kameralny Senza Rigore (Wrocław, Polska / Poland)
II miejsce
Chór Akademii Morskiej w Szczecinie (Szczecin, Polska / Poland)
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette
Chór Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (Białystok, Polska / Poland)


Kategoria A2 - Chóry mieszane kameralne/ Category A2 –Chamber Mixed Choirs
Dyplomy uczestnictwa/Diplomas of Participation:
Kameralny Chór Misericordia Parafii Miłosierdzia Bożego we Wrocławiu (Wrocław, Polska / Poland)
III miejsce
Chór Kameralny Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie
II miejsce
Chór Rotondo parafii Św. Ojca Pio z Pietrelciny w Poznaniu (Poznań, Polska / Poland)
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette
Chór Kameralny Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Kaliszu


Kategoria B2 - Chóry o głosach równych kameralne / Category B2 – Chamber choirs equal voices
III miejsce
Chór Żeński Bydgoskiej Izby Lekarskiej (Bydgoszcz, Polska / Poland)
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette:
Wyrzyski Chór Męski (Wyrzysk, Polska / Poland)
Kategoria C1 - Chóry młodzieżowe mieszane / Category C1 – Youth Mixed Choirs
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette:
Boys’ and Youth Choir Dagilėlis (Szawle, Litwa / Šiauliai, Lithuania)


Kategoria D1 - Chóry dziecięce/ Children’s choirs
III miejsce
April (Gatchina, Rosja / Russia)
II miejsce
Szczeciński Chór Chłopięcy Słowiki (Szczecin, Polska / Poland)
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette;
Children’s Choir Gloria (Żytomierz, Ukraina / Zhytomyr, Ukraine)


Kategoria E / Category E – Muzyka Cerkiewna/Orthodox Church Music
II miejsce
Wyrzyski Chór Męski (Wyrzysk Polska, Poland)
I miejsce, i Statuetka Św. Cecylii / St Cecilia Statuette;
Chór Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (Warszawa, Polska / Poland)


Nagroda Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego dla wyróżniającego się dyrygenta / award for distinctive conductor:
Remigijus Adomaitis