27.04.2013 - "Vivat-Musica" Wyrzysk 2013 - zapowiedź PDF Drukuj Email

I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich "Vivat-Musica" - Wyrzysk 2013

27 kwietnia 2013 r.

 

 

 

Regulamin I Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Męskich ”Vivat-Musica” - Wyrzysk 2013


Organizatorami Konkursu są Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku, Gmina Wyrzysk
oraz Starostwo Powiatowe w Pile.

 

Celem konkursu jest:

- krzewienie muzyki chóralnej

- popularyzowanie twórczości chóralnej na chóry męskie

- doskonalenie poziomu wykonawczego chórów amatorskich

- wymiana doświadczeń i konfrontacja artystyczna zespołów

- promowanie współczesnej literatury chóralnej na chóry męskie

 

Warunki uczestnictwa:

I Ogólnopolski Konkurs Chórów Męskich ”Vivat-Musica” odbędzie się 27 kwietnia 2013 r. w kościele św. Marcina w Wyrzysku.

 

Uczestnikami konkursu mogą być amatorskie chóry męskie.

Zespoły biorące udział w konkursie powinny przesłać drogą elektroniczną lub pocztą tradycyjną:

- krótką biografię zespołu

- program konkursowy

- zdjęcie chóru

- 3 egzemplarze partytur każdego z utworów (utwory konkursowe).

 

Zespoły przygotują do oceny Jury program składający się minimum z 5 pieśni a’cappella.

Zaleca się zróżnicowanie programu pod względem stylu i epoki. Łączny czas koncertu nie powinien
przekroczyć 20 minut.

 

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. w tytule listu podając:
Zgłoszenie ”Vivat-Musica”.

W jury zasiadać będą wybitni dyrygenci – wykładowcy wyższych polskich uczelni muzycznych, którzy oceniać będą konfrontacje chórów w dwóch kategoriach:

a) chóry męskie

b) męskie zespoły wokalne

 

W I Ogólnopolskim Konkursie Chórów Męskich ”Vivat-Musica” przewidziano następujące nagrody:

Złoty Liść Dębowej Góry 90-100 punktów

Srebrny Liść Dębowej Góry 80-90 punktów

Brązowy  Liść Dębowej Góry 70-80 punktów

 

W porozumieniu z organizatorem konkursy Jury może dokonać innego podziału nagród, a także   wprowadzić nagrody dodatkowe. Werdykt Jury jest ostateczny.

Organizacja konkursu:

Chóry, biorące udział w konkursie, winny przesłać kartę zgłoszenia i materiały dodatkowe wraz z należną kwotą akredytacji w wysokości 30 zł/os. W przypadku braku wpłaty akredytacji zgłoszenie nie będzie rozpatrywane, a w razie nie zakwalifikowania chóru do konkursu należność zostanie zwrócona. Powyższe dokumenty należy przysłać do 15 marca 2013 roku.

Decyzję o zakwalifikowaniu zespołu do konkursu podejmuje Rada Artystyczna.  Zakwalifikowane zespoły zostaną powiadomione o uczestnictwie w konkursie do 25 marca 2013 roku.

Organizatorzy Konkursu nie zapewniają zwrotu kosztów podróży.

 

Zgłoszenie chóru do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne prawo rejestracji artystycznego wykonania chóru dowolną techniką zapisu i jego rozpowszechniania w mass-mediach oraz na wykorzystanie nadesłanych materiałów do promocji  konkursu.

Konkurs ma charakter jednodniowy.

Organizatorzy zapewniają wyżywienie.

 

Kontakt:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku

ul. Kościuszki 15

89-300 Wyrzysk

Nr konta 35 1020 3844 0000 1302 0009 8590

tel 67 286 27 53,  67 345 01 23

fax 67 286 20 90

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Kierownik artystyczny konkursu -  dr Piotr Jańczak

 

 

Do pobrania: Karta Zgłoszenia oraz Regulamin Konkursu