Fotografie
1 I Gdański Międzynarodowy Festiwal Chóralny
2 21.09-2.10.2009 Koncerty w Hiszpanii i Niemczech
3 5-lecie Chóru Kameralnego "Canto"