24 - 27.03.2010 „ Musica Religiosa" - Ołomuniec PDF Drukuj Email

W dniach 24 - 27 marca 2010 r. Wyrzyski Chór Męski oraz Chór Kameralny „Canto” działające przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku wzięły udział w VIII Międzynarodowym Konkursie  Chórów  „ Musica Religiosa" w Ołomuńcu (Czechy).
W konfrontacjach wystąpiły chóry m. in. z Japonii, Singapuru, Estonii, Czech, Litwy oraz Polski. W Jury zasiadali profesorowie z Czech i Słowacji. W kategorii chórów mieszanych Chór Kameralny „Canto” zdobył złoty medal. W kategorii chórów męskich Wyrzyski Chór Męski również otrzymał złoty medal. Oba zespoły wystąpiły także w koncercie otwierającym festiwal.